Sommersportwoche Lignano 2Jga, 2Jgb

06/2023

Reife- und Diplomprüfung 5Jga, 5Jgb

06/2023

Vorprüfung zur Reife- und Diplomprüfung 4Jga, 4Jgb

05/2023

Stopp littering, 2Jga

04/2023

Sprachwoche, 4Jga, 4Jgb

03/2023

Wintersportwoche, 1Jga, 1Jgb, 3Jga, 3Jgb

03/2023

Faschingsausklang

02/2023